Algemene voorwaardenArtikel 1. Bedrijfsgegevens / identiteit

Tedico
Comm.V MEYER PAUL
Fortsesteenweg 34/024,
2860 Sint Katelijne Waver.
BE0831019190
info@tedico.be

Tedico is eigendom en wordt vertegenwoordigd door Meyer Paul GCV

Artikel 2 – Toepasselijkheid / bestellingen en dienstvoorwaarden

Door het plaatsen van bestellingen op onze webshop aanvaard je dat deze algemene voorwaarden die onmiddellijk van toepassing zijn.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Tedico kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 3 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Tedico is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Tedico gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Tedico niet.

Artikel 4 – Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief BTW. Bijkomende kosten zoals levering of andere administratieve kosten zullen apart vermeld/aangegeven worden tijdens het check out traject of op aanvraag door de consument.

Tedico kan producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Tedico geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod duidelijk vermeld.

Artikel 5 – Betaling

De koper / consument kan zijn betalingen afhandelen via de vermelde betalingswijzen namelijk Mollie.
Zolang de betaling niet is uitgevoerd blijven de goederen eigendom van Meyer Paul GCV

Artikel 6 – Klantendienst

Voor vragen, problemen of eventuele klachten kan u terecht  op volgend e-mailadres

info@tedico.be

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Tedico binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Tedico , zal Tedico naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

Bij levering van artikelen:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst met opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

De koper / consument dient het product binnen de 7 kalenderdagen in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, en in originele verpakking terug aan de verkoper per post te bezorgen:

Adres

Fortsesteenweg 34/024,
2860 Sint Katelijne Waver.

 

Tedico verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen na ontvangst van het product, het betaalde aankoopbedrag van de artikel(s) ( exclusief verzendkosten) terug te betalen aan de koper.
Bij niet-correcte terugzending conform de bovenvermelde opsommingen heeft Tedico het recht om de volledige terugbetaling van de artikel(s) te weigeren en blijft het artikel(s) eigendom van Tedico. De consument wordt op de hoogte gebracht per mail ( dit wordt aangezien als een officiële schrijven ) en dient opnieuw verzendkosten te betalen.

Artikel 8- Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Tedico dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Tedico of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 9 – Privacy

De gegevens van onze klanten worden niet aan derden doorgegeven. Tedico mag deze gegevens gebruiken voor de promotie, acties van de artikelen en diensten ( nieuwsbrief, mails..enzoverder )

Artikel 10 – Toepasselijk recht

Op overeenkomsten tussen Tedico en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Artikel 11 – Geschillen

Voor om het even welke betwistingen zal enkel de rechtbank van Mechelen bevoegd zijn en zal de Belgische wetgeving gelden.