Garantie voorwaarden

Zwemcomfort | Onderhoud | Herstellingen > Garantie voorwaarden

GARANTIE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP ALLE GARANTIEPERIODES ,WETTELIJKE OF VERLANGDE

Wij bieden tot 5 jaar garantie mits aan volgende voorwaarden voldaan is

De mogelijkheid tot een verlangde garantie wordt aangekondigd op de aankoopfactuur.

Het betreft een particuliere en/of professionele toepassing enkel voor seizoen gebonden gebruik ,  en dit enkel voor toestellen aangekocht bij Meyer Paul GCV en/of geleverd en geplaatst door onze technieker en  enkel gebruikt binnen de door de fabrikant opgegeven werking condities. Het apparaat zal minimaal één preventief onderhoud per jaar ondergaan vanaf het éérste jaar na indienststelling en dit enkel uit te voeren door een technieker van Meyer Paul GCV

De garantie is geldend op voorwaarden dat:

Het toestel is aangekocht bij Meyer Paul GCV

Het toestel wordt gebruikt zoals aangegeven in de handleiding.

De klant geeft onmiddellijk een defect door zonder zelf een herstelling proberen uit te voeren.

Alle garantie vervalt indien er werken zijn uitgevoerd door derden of door de klant zelf.

De aankoopdatum moet kunnen aangetoond worden met de aankoopfactuur.

Het toestel wordt gebruikt volgens de voorschriften beschreven in bijgeleverde gebruikershandleiding.

De garantie is niet geldig bij schade veroorzaakt door : atmosferische,chemische of elektrochemische agenten,brand,achteloosheid of onervarenheid,het nalaten om krachtwetten na te leven , werken door derden of door de klant zelf , verkeerd gebruik , wijzigingen aangebracht aan de installatie door derden of door de klant zelf ,defecten in de elektriciteit, gebrek aan onderhoud of onderhoud met verkeerde producten. Garantie vervallen in geval van oververhitting .

Uitsluiting van garantie

Alle onderdelen onderworpen aan natuurlijke slijtage zijn uitgesloten van garantie.Deze categorie houdt in:pakking,de deklaag van het toestel, geschilderde of vergulde onderdelen.De chromatische variaties en de lichte dimensionale verschillen zullen geen reden voor klachten vormen,aangezien het natuurlijke kenmerken zijn van het materiaal zelf .

Elementen van een andere installateur of merk zoals alle elementen en toebehoren van reeds bestaande installatiedelen.

De consequente ijkingen en het regelen te wijten aan de typologie van de aanvullende installatie.

Defecten ten gevolgen van beschadiging, vallen, agressie en extreme invloeden ten gevolgen van natuurlijke fenomenen zoals hagel,storm,sneeuw,hevige,regenval,overstroming

en overspanning of elektrische overstroom etc.worden uiteraard niet erkent als garantie en zijn ten laste van de klant, dus de kosten worden  NIET door Meyer Paul GCV vergoed. Dichtingen, bekledingen, elektrische kabels, bijgeplaatste onderdelen die niet eigen zijn aan het toestel zijn niet in de garantie inbegrepen.

Bij schade ten gevolge van verplaatsing en/of interventies van andere techniekers of personen alsook bij slecht dagelijks onderhoud of kuisen door de gebruiker vervallen alle garanties.

De toestellen mogen in geen geval verplaatst worden door andere personen dan door een Meyer Paul GCV  technieker of een door ons aangeduide persoon.

Een functionele proef van de technische installatie, voor elk afwerkingswerk aan de architectuele werken die ons toestel omgeven ( metselwerk verven enz ) is absoluut noodzakelijk.

Meyer Paul GCV  wijst elke verantwoordelijkheid af voor elke schade of andere kosten die aan deze structuren bij vervanging van onvolkomen stukken worden veroorzaakt.

Er mag niet door derden , dus andere dan Meyer Paul GCV techniekers aan het toestel gewerkt worden.

De garantie is enkel geldig voor de éérste koper en op de aankoopfactuur en is niet overdraagbaar. In geval van vervanging van onderdelen zal de garantieperiode niet verlengt worden. Er wordt geen enkele vergoeding voorzien ter compensatie van de niet werking van het toestel.

 

Meyer Paul GCV verwerpt alle schade direct of indirect veroorzaakt aan personen of goederen door gebruik van dit toestel

Garantie op onderdelen omvat kosteloos vervangen van onderdelen met inbegrip van werkuren en

Verplaatsingskosten.

Voor om het even welke betwisting zal enkel de rechtbank van Mechelen bevoegd zijn en zal de Belgische wetgeving gelden.

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share